Värnskatten

Interpellation 2007/08:658 av Pålsson, Anne-Marie (m)

av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 8 maj

Interpellation

2007/08:658 Värnskatten

av Anne-Marie Pålsson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

17 moderata kommunstyrelseordförande begärde på DN Debatt att regeringen skulle infria sitt vallöfte att ta bort värnskatten.

Svaret kom snabbt. Det är inte aktuellt att ta bort värnskatten under innevarande mandatperiod, förklarade statsminister Reinfeldt med argumentet att en sådan skatteändring inte bidrar till att öka arbetsutbudet.

Delar finansministern uppfattningen att personer med en månadsinkomst överstigande brytpunkten för värnskatt – ca 42 000 kronor – inte kommer att öka sitt arbetsutbud som följd av ett borttagande av värnskatten, och kommer finansministern att ta något initiativ i sammanhanget?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-08 Anmäld: 2008-05-08 Återtagen: 2008-05-21 Svar fördröjt anmält: 2008-05-22 Sista svarsdatum: 2008-05-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.