Vargstammen i Sverige

Interpellation 2021/22:429 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Vi har nu fått en preliminär rapport från Viltskadecenter om att ännu fler vargar har säkrats vid den pågående inventeringen, och stammen är nu uppe på rekordnivå. Man har siktat 70 vargrevir, alltså familjegrupper och revirmarkerande par, varav 45 är helsvenska familjegrupper. Det motsvarar en stam på 450 vargar i Sverige – vilket är en stor ökning jämfört förra säsongens inventering, då stammen uppgick till 395 vargar. Ser man till antalet vargar i Sverige i modern tid är 450 vargar är också en ny rekordnivå. Då är dessutom inte varginventeringen avslutad, då den håller på till den 31 mars. Fler revir kan alltså tillkomma, och det beräknas tillkomma nya vargvalpar som troligen kommer att födas i maj, i ungefär fyra av fem revir. Om man uppskattningsvis räknar på att fyra valpar per kull överlever blir det en ytterligare ökning med 16–20 vargar.

Riksdagen har beslutat att referensvärdet för vargstammen ska vara 170–270 vargar. Därefter har Naturvårdsverket på den tidigare rödgröna regeringens uppdrag höjt till 300 vargar. Nu befaras att myndigheten ökar antalet vargar ytterligare i Naturvårdsverkets nya utformning av beskattningsmodeller för stora rovdjur. Det talas om att Naturvårdsverket har bestämt att vargstammen ska stabiliseras på 400 vargar.

Sverige har antagit en livsmedelsstrategi i riksdagen som tydligt pekar på att livsmedelsproduktionen ska öka. Det förutsätter att fler kan starta och utöka sin djurproduktion. För många djurhållare nära vargrevir ställer detta till med problem. Inte minst nu i så oroligt säkerhetsläge borde livsmedelsförsörjningen ligga högt upp på regeringens agenda.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg följande:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att riksdagens beslut om vargstammen i Sverige efterlevs mot bakgrund av det som framförs ovan?
  2. Är det statsrådets avsikt att vargstammen i Sverige ska stabiliseras på 400 vargar?
  3. Har statsrådet för avsikt att stödja djurhållare för att dessa ska kunna öka livsmedelsförsörjningen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-03-29 Överlämnad: 2022-03-30 Anmäld: 2022-03-31 Sista svarsdatum: 2022-04-20 Svarsdatum: 2022-04-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)