Vårdnadsbidraget och jämställdheten

Interpellation 2013/14:341 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 10 mars

Interpellation

2013/14:341 Vårdnadsbidraget och jämställdheten

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. Men den moderatledda regeringens politik har ökat klyftorna i samhället. Införandet av vårdnadsbidrag har cementerat gamla könsroller.  Mammorna tar ut 75 procent av föräldrapenningsdagarna och utgör 92 procent av dem som använder vårdnadsbidraget. 17 procent av papporna till barn födda 2008 tog inte ut en enda föräldrapenningsdag fram till barnet fyllt fyra år. Sverige har fallit från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsranking. Den moderatledda regeringen bromsar jämställdhetsarbetet i EU och inför vårdnadsbidrag i Sverige.

Jag har följande fråga till statsrådet Arnholm:

Har statsrådet tänkt att ta initiativ till att utvärdera vårdnadsbidraget ur jämställdhetsperspektiv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-03-10 Anmäld: 2014-03-11 Svar fördröjt anmält: 2014-03-14 Besvarad: 2014-03-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)