Vårdnadsbidraget och barnens tid med föräldrarna

Interpellation 2007/08:760 av Jeppsson, Peter (s)

av Jeppsson, Peter (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:760 Vårdnadsbidraget och barnens tid med föräldrarna

av Peter Jeppsson (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det vårdnadsbidrag som nu eventuellt kommer att införas innebär att föräldrar kan få ett vårdnadsbidrag och samtidigt fortsätta att arbeta i samma utsträckning som tidigare.

Något krav från regeringens sida för att föräldrarna ska använda vårdnadsbidraget för att få mer tid för sina barn finns inte. Ändå är det just det argumentet som regeringens företrädare använt sig av – att barn och föräldrar ska få mer tid för varandra.

Vad avser jämställdhetsministern att vidta för åtgärder för att ett vårdnadsbidrag inte ska få som effekt att barnen i Sverige får än mindre tid tillsammans med sina föräldrar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-19