Vårdnadsbidraget, arbetslinjen och jämställdheten

Interpellation 2012/13:384 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 17 april

Interpellation

2012/13:384 Vårdnadsbidraget, arbetslinjen och jämställdheten

av Monica Green (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Barn som går i förskolan lär sig språket, träffar nya kompisar och deltar i en pedagogisk och utvecklande verksamhet. Men vårdnadsbidraget motverkar arbetslinjen och bidrar till ojämställdhet och utanförskap.

Det är främst familjer med låg utbildning och invandrarfamiljer som tar emot vårdnadsbidraget, just de familjer där barnen allra bäst skulle behöva stimulerande och bra förskolor.

Statistiken över hur mycket vårdnadsbidraget används i olika kommuner visar att det finns risk att vårdnadsbidrag för en del familjer fördröjer etableringen på arbetsmarknaden för mammor, och försenar viktigt lärande på förskolan för barnen.

I vissa kommuner är det kvinnorna som till över 90 procent tar ut vårdnadsbidraget. Över 50 procent av dessa kvinnor är födda utomlands. De flesta av vårdnadsbidragstagarna bor i bostadsområden där arbetslösheten är stor.

Vad avser statsrådet att göra för att motverka den segregation som vårdnadsbidraget bidrar till?

Vad tänker statsrådet göra åt det faktum att vårdnadsbidraget motverkar arbetslinjen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-17 Anmäld: 2013-04-17 Svar fördröjt anmält: 2013-04-25 Besvarad: 2013-05-03
Debatt (9 anföranden)