Vårdköerna i Sverige

Interpellation 2017/18:432 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Efter nära fyra år med en rödgrön regering och avskaffad kömiljard har Sverige bland Europas längsta väntetider i vården. Tidigare, mellan 2007 och 2014, halverades köerna när det var Alliansen som styrde landet.

I dag har antalet patienter som får vänta längre än 90 dagar på ett första besök i specialistvården ökat med 65 procent, om man jämför december 2014 med december 2017. Det är inte på något vis rimligt och ett underbetyg för svensk välfärd och för hur skattebetalarnas pengar används. Tyvärr är detta inte det enda exemplet på hur det blivit allt svårare att få rätt vård i rätt tid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll följande:

 

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att minska vårdköerna i Sverige?   

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-14 Överlämnad: 2018-03-15 Anmäld: 2018-03-16 Sista svarsdatum: 2018-03-29 Svarsdatum: 2018-05-18
Debatt (7 anföranden)