Vapenimport och militärt samarbete med Israel

Interpellation 2008/09:251 av Rådberg, Peter (mp)

av Rådberg, Peter (mp)

den 15 januari

Interpellation

2008/09:251 Vapenimport och militärt samarbete med Israel

av Peter Rådberg (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har enligt SCB importerat "vapen och ammunition" från Israel för 414 miljoner kronor under den senaste tioårsperioden. Utöver detta finns även annan typ av materiel som importeras från Israel för det svenska försvarets räkning.

Importen av krigsmateriel från Israel har skett vid flera tillfällen i stora mängder. Sverige har också haft ett tätt militärt samarbete med Israel där man bland annat har skrivit gemensamma säkerhetsskyddsavtal mellan länderna. Det här är mycket oroande, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Gaza och att Israel sedan 40 år tillbaka har ockuperat land från palestinierna.

När det gäller det svenska försvarets vapenimport lyser etiska regler med sin frånvaro. Därmed reflekterar svenska försvarsmyndigheter aldrig över att de genom att handla med israeliska militära företag ger ett markant svenskt stöd till den israeliska krigsmakten.

Israel är en ockupationsmakt. Israel är det land i världen som har brutit mot FN:s resolutioner flest gånger utan att världen har reagerat. Ett exempel är resolution 242 som kom till efter junikriget 1967 och som handlar om tillbakadragande av Israels väpnade styrkor från områden som ockuperats i den aktuella konflikten.

Den resolutionen ligger fortfarande till grund för stormakternas försök att nå fram till en fredlig lösning i området.

Jag vill med utgångspunkt från ovanstående fråga ministern:

Vilka initiativ kommer ministern att ta för att stoppa den svenska vapenimporten och det militära samarbetet med Israel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-15 Anmäld: 2009-01-15 Sista svarsdatum: 2009-01-29 Besvarad: 2009-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)