Vapenfabrik i Saudiarabien

Interpellation 2011/12:280 av Björlund, Torbjörn (V)

av Björlund, Torbjörn (V)

den 6 mars

Interpellation

2011/12:280 Vapenfabrik i Saudiarabien

av Torbjörn Björlund (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Tisdagen den 6 mars framkom uppgifter om ett hemligt samarbete med Saudiarabien för att bygga upp en vapenfabrik på plats i landet.

Saudiarabien är en av världens hårdaste diktaturer. Förföljelse och fängslande av regimkritiker är en del av vardagen. Sveriges regering brukar understryka att de är hårda kritiker av diktaturer. I skenet av både den vapenexport som Sverige har till Saudiarabien och de senaste uppgifterna om ett mångårigt samarbete kring en vapenfabrik, anser jag att försvarsminister Sten Tolgfors behöver förklara sig.

Som ledamot i försvarsutskottet och i Exportkontrollrådet har jag inte vid något tillfälle blivit informerad om FOI:s samarbete med Saudiarabien. Den information som kommit till Exportkontrollrådet har varit att vi exporterat i enlighet med de riktlinjer som finns att följa.

Med anledning av det anförda vill jag fråga försvarsministern följande:

1. Avser försvarsministern att redogöra för bakgrunden till samarbetet kring byggandet av en vapenfabrik och förklara sekretessen kring det?

2. Avser försvarsministern att verka för att avbryta allt samarbete med Saudiarabien vad gäller vapenfabrik och vapenexport?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-03-06 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.