Valfusk i Venezuela

Interpellation 2020/21:122 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Venezuelanerna är hårt drabbade av det omfattande misstyre som präglat landet i årtionden. Rapporterna om övergrepp och brott mot mänskligheten är tydliga. Människor försöker fly trots covid-19 och stängda gränser. Röster talar om att det inte går att leva i Venezuela längre. Över 5 miljoner människor har flytt, enligt IOM, och antalet som söker asyl har ökat med 8 000 procent sedan 2014, enligt UNHCR.

Sedan Maduro arrangerade sitt eget presidentval har situationen förvärrats på alla områden. Nationalförsamlingen, som varit den enda legitima folkvalda institutionen, konstaterade att valet stred mot konstitutionen. Men Maduro lät installera sig efter det val som av få erkänts som fritt. Kravet från Sverige, EU och Limagruppen med flera var ett fritt omval. För att genomföra detta blev det parlamentets talman Juan Guaidó som var den folkvalde representanten som skulle säkra ett nytt presidentval. Detta har inte kunnat genomföras. Oppositionen har hotats, fängslats och trakasserats. Ett icke ovanligt mönster i diktaturer. Maduro har inte accepterat det folkvalda parlamentet. Krisen har tilltagit. Maduros lösning blir inte att avgå utan att forma sitt eget parlament men under skenet av ett nytt ”val” och tillsätta sin egen valkommission. En repris på den så kallade valda konstitutionella församlingen är uppenbar.

Maduro planerar således att genomföra ett nytt odemokratiskt val den 6 december. Ett val med syfte att forma det parlament han vill ha. Mönstret känns igen från diktaturer och autokratier där man med ofria, odemokratiska så kallade val vill framställa sig som folkets företrädare. Det är viktigt att inte spela med i denna tragedi, denna skendemokrati. Omvärlden måste tydligt och i förväg klargöra att vi inte accepterar valet och de valda som legitima. Förutsättningarna för ett fritt, rättvis och demokratiskt val existerar helt enkelt inte över huvud taget.

Maduroregimen överlever genom livlinor av stöd från fem länder: Ryssland, Kuba, Kina, Iran och Turkiet – länder som uppenbart inte vill se fria och rättvisa val eller respekt för mänskliga rättigheter. Det är tragiskt. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vilka initiativ har Sverige tagit för att driva på EU att samordnat och tillsammans med demokratier i god tid före den 6 december göra det tydligt att det planerade valet i Venezuela saknar förutsättningar att bli legitimt?
  2. Kan ministern och regeringen klargöra att Sverige inte kommer att betrakta ett parlamentsval i Venezuela under de nuvarande förutsättningarna som vare sig fritt eller rättvist?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-11-10 Överlämnad: 2020-11-11 Anmäld: 2020-11-12 Sista svarsdatum: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)