Välfärdsutredningen

Interpellation 2017/18:424 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Lagrådet har nu granskat regeringens och Vänsterpartiets förslag till att begränsa vinster i välfärden och gör bedömningen att det inte är ett bra förslag. Den kritik som Lagrådet riktar mot förslaget handlar bland annat om bristande konsekvensanalys för företagen som bedriver verksamheten, eller de som är beroende av deras tjänster.

Lagrådet menar vidare att förslaget är dåligt berett och kan strida mot grundlagen. Trots den här allvarliga kritiken står regeringen fast beslutsam om att ändå lägga fram en proposition till riksdagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet och regeringen att trots allvarlig kritik lägga fram en proposition till riksdagen, och hur avser statsrådet att motivera ett sådant förslag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Sista svarsdatum: 2018-03-23 Svarsdatum: 2018-04-10
Debatt (10 anföranden)