Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig

Interpellation 2008/09:488 av Kakabaveh, Amineh (v)

av Kakabaveh, Amineh (v)

den 6 maj

Interpellation

2008/09:488 Våldtäkter och övergrepp mot kvinnor och flickor i krig

av Amineh Kakabaveh (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I Kongo är det farligare att vara kvinna än soldat.

Sedan snart ett år tillbaka har FN klassificerat våldtäkt som ett vapen och ett hot mot fred. Frågan är om det gör någon skillnad för de tusentals offer som drabbas varje år.

I Afrikas många konflikthärdar vittnar barn och kvinnor om våldsamma sexuella övergrepp.

En överväldigande majoritet av alla krigsoffer är i dag civila, och kvinnor och barn är särskilt utsatta. Våldtäkt och sexuella övergrepp har sannolikt använts som ett vapen för att knäcka motståndarsidan så länge det funnits krig, men först i juni i fjol antog FN en resolution som slog fast att våldtäkt är ett vapen och ett hot mot internationell fred och stabilitet.

Enligt resolution 1820 används våldtäkt av stridande parter för att ”förnedra, dominera, sätta skräck i, driva bort och tvångsförflytta civila i ett samhälle eller en folkgrupp”. I Demokratiska republiken Kongo har resolutionen delvis legat till grund för en ny, samlad strategi mot sexuellt våld som trädde i kraft den 1 april i år. I exempelvis flera områden i östra Kongo eskorterar fredssoldaterna kvinnor och flickor till åkrarna, eller patrullerar platser där kvinnor och flickor hämtar vatten, för att förebygga attacker.

Sedan i januari har dock Human Rights Watch (HRW) rapporterat minst 90 våldtäkter mot kvinnor och flickor.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till utrikesministern:

1. Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att Sverige som enskilt land samt som ordförande för EU ska se till att FN tillsätter en särskild representant i frågan som rapporterar direkt till FN:s generalsekreterare, ett särskilt sändebud för kvinnor i krig, precis som det finns ett särskilt FN-sändebud för barn i krig?

2. Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta inom ramen för regeringens och EU:s arbete för att våldtäkter under väpnade konflikter stoppas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-06 Anmäld: 2009-05-06 Svar fördröjt anmält: 2009-05-19 Besvarad: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)