Våldsbrott i Skåne

Interpellation 2005/06:449 av Lindblad, Lars (m)

av Lindblad, Lars (m)

den 22 maj

Interpellation 2005/06:449 av Lars Lindblad (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Våldsbrott i Skåne

De bristande resurser som finns inom rättsväsendet sätter sina spår. De senaste åren har antalet våldsbrott ökat lavinartat i Skåne och det visar inga tendenser till att minska. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har antalet våldsbrott i Skåne ökat med 55 % de senaste tio åren. Oprovocerat våld mot helt okända bidrar till att många är rädda. Våldet är något som normaliserats, blivit grövre och krupit ned i åldrarna.

Att få leva skyddad från brottslighet är ett viktigt villkor för ett gott liv. Kriminalitet får konsekvenser inte bara för dem som blir direkt drabbade, utan även för den övriga befolkningen, i form av oro och känslor av otrygghet. Undersökningar från Brå visar dessutom att malmöborna är de som känner sig otryggast i hela landet.

Gång på gång påstår justitieministern att fler poliser utbildats, men ute i den skånska verkligheten märks inget av detta. Under tiden upplever människor en allt större otrygghet och man kan inte längre lita på att få hjälp; om bilen stjäls, huset länsas av inbrottstjuvar eller om ens barn blir misshandlat av någon som vill åt mobiltelefonen.

Statens mest grundläggande uppgift är att skydda människor från våld och brott och här har regeringen inte lyckats.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitieministern:

Vilka konkreta åtgärder kommer justitieministern att vidta för att förhindra den negativa utvecklingen gällande våldsbrott i Skåne?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-22 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)