Våldet i Sri Lanka

Interpellation 2008/09:489 av Johansson, Jan Emanuel (s)

av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 6 maj

Interpellation

2008/09:489 Våldet i Sri Lanka

av Jan Emanuel Johansson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den tamilska gerillan i Sri Lanka är helt omringad, med tiotusentals civila som en barriär mellan sig och regeringsarmén. Att regeringssidan i detta läge använder sig av artilleri och bombflyg är ett förfärligt övergrepp. Omvärlden måste ställa tydliga krav på eldupphör. De krigshandlingar som just nu pågår i norra Sri Lanka måste i efterhand noga utredas.

Brott mot krigets lagar har snarare varit regel än undantag i denna utdragna kraftmätning mellan singaleser och tamiler. Ansvariga på båda sidor måste ställas till svars och omvärlden måste agera kraftfullt för att få slut på våldet. Vi kan inte ännu en gång stå passiva inför vad som riskerar att urarta till urskillningslöst våld.

Sverige och andra länder i omvärlden måste agera genom starka politiska påtryckningar för att skapa vapenvila i Sri Lanka. Det krävs ett starkt tryck på den lankesiska regeringen så att medier och hjälporganisationer kommer in i krigszonerna. Att Sri Lanka, som nyligen skedde, nekar EU:s inkommande ordförandelands utrikesminister tillträde måste självklart fördömas.

Blockaden av vägarna måste upphöra så att hjälporganisationer kan nå fram till de behövande områdena. Det krävs stora insatser för att få in medicin, mat, vatten och kläder till krigszonerna i Sri lanka.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att få stopp på det brutala våldet i Sri Lanka och de humanitära övergrepp som den tamilska minoriteten utsätts för?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-06 Anmäld: 2009-05-06 Svar fördröjt anmält: 2009-05-19 Sista svarsdatum: 2009-05-20 Besvarad: 2009-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)