våld som politisk metod

Interpellation 2003/04:174 av Fransson, Sonja (s)

av Fransson, Sonja (s)

den 1 december

Interpellation 2003/04:174

av Sonja Fransson (s) till statsrådet Mona Sahlin om våld som politisk metod

För inte så länge sedan brann foderfabriken på Svenljunga Mink, till följd av det andra brandattentatet på två år. I Falkenberg trakasseras chinchillauppfödare genom nattliga besök och telefonsamtal. Detta är bara två av många exempel på hur aktivister tagit till våld och hot för att nå politiska resultat. I allt större utsträckning riktas våldet och trakasserierna nu mot privatpersoner och näringsidkare.

Åsiktsfrihet och demonstrationsrätt måste alltid värnas men våld och hot får aldrig accepteras som ett politiskt verktyg. Demokratiska rättigheter används nu för att underminera demokratin. Dåden och hoten är exempel på hur de aktivister som säger sig arbeta för en bättre värld i själva verket, genom att försvaga demokratin, bidrar till en sämre värld. I kampen för djurens rättigheter drar de sig inte för att kränka mänskliga rättigheter. Det som inte de gillar tar de sig rätten att slå sönder. Eller som en demonstrant från Autonoma nätverket i Umeå uttryckte det: "Någon blir alltid kränkt med den här metoden. Det är kanske synd att deras familjer råkar illa ut men någon kommer alltid att måsta offras."

Effektivare polisinsatser är ett sätt att hantera de mest akuta hoten mot enskilda personers liv och hälsa. Men för att på lång sikt hejda terrorn krävs att vi som demokratiska företrädare tydligt tar avstånd från aktivisternas metoder. På lång sikt kan vi bara nå framgång genom att ytterligare förankra vår version av demokratin, parlamentarismen, i de breda folklagren.

Respekt för demokratin kan inte åstadkommas genom lagstiftning.

Bara genom samtal och med tolerans för andras åsikter.

Mot denna bakgrund är mina frågor till ministern följande:

Vad kan ministern göra för att inkludera även utomparlamentariska grupper i det demokratiska samtalet?

Vad kan ministern göra för att stävja grupper som vill ta demokratin i egna händer?

Vad kan ministern göra för att utmana demokratiska organisationer att ta avstånd från grupper som använder sig av våld och hot som politisk metod?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2003-12-01 Anmäld: 2003-12-01 Återtagen: 2003-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.