våld mot kvinnor som drabbar barnen

Interpellation 2003/04:426 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 8 april

Interpellation 2003/04:426

av Monica Green (s) till statsrådet Berit Andnor om våld mot kvinnor som drabbar barnen

Det finns beräkningar som visar att över 200 000 barn i Sverige växer upp i familjer där den ena föräldern slår den andra. Utan att förringa det lidande och den kränkning som kvinnorna utsätts för har ideella föreningar som arbetar med barn, bland annat Unga örnar, uppmärksammat att våldet mot de vuxna även drabbar barnen

Barn som växer upp i familjer där mamma blir slagen får en skev bild av vuxna och det är inte ovanligt att barnen tar på sig skulden för att föräldrarna bråkar. Dessutom vet vi att även barn blir slagna i dessa familjer och våld mot barn kan aldrig accepteras.

Vi vet att barn agerar som mänskliga sköldar när de kryper upp i mammas knä för att förhindra att hon blir slagen. Barnen är både indirekt och direkt drabbade av våldet och många tar både psykisk och fysisk skada.

Det är viktigt att regering och riksdag ser till det arbete som Förenings-Sverige gör och att föreningar får de resurser som krävs för att arbeta med denna viktiga fråga @ för barnens skull.

Jag vill fråga vad statsrådet planerar att göra ytterligare för att särskilt förbättra barnens situation i familjer där det förekommer våld.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-04-08 Anmäld: 2004-04-13 Svar fördröjt anmält: 2004-04-16 Besvarad: 2004-04-27