vägavgifter på Europaväg 6 i norra Bohuslän

Interpellation 2004/05:566 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 2 maj

Interpellation 2004/05:566

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing om vägavgifter på Europaväg 6 i norra Bohuslän

Utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän, och framför allt genom norra Bohuslän till norska gränsen, är ingenting annat än en skandalös hantering av regeringen. Det har varit många klippta band, applåder och vallöften med efterföljande svek som ständiga tidsförskjutningar, löftesbrott och uttröttningsmetoder mot både näringsliv och den region som med egen kraft försöker skapa tillväxt. Nu utreder regeringen plötsligt frågan om vägavgifter ska införas på en eller flera sträckningar för att utbyggnaden över huvud taget ska kunna genomföras. Detta sker dessutom efter att man först från regeringens sida beslutat om nya gränshinder genom att införa broavgifter på den snart invigningsklara Svinesundsbron. Regeringen har i detta sammanhang hela tiden lovat att finansiera E 6-bygget fullt ut med statliga medel. Så sent som i höstas lovade statministern att E 6 skulle prioriteras.

Mina frågor till statsrådet Messing blir:

1.Vad ska statsrådet göra för att staten inte ska lägga nya hinder och blockera lokal, regional och gränsöverskridande utveckling?

2.Vad ska statsrådet göra för att uppfylla regeringens löften om att staten ska finansiera Europaväg 6?

3.Avser statsrådet att verka för bra vägar och kommunikationer som skapar ekonomiskt samspel och näringslivsutveckling över gränsen?

4.Vad ska statsrådet göra för att en liten region som norra Bohuslän som med egen kraft försöker möta omvärldens förändringar och skapa nya tillväxtmöjligheter, inte ska drabbas av både broavgifter och vägavgifter när andra vägbyggen runtom i Sverige finansieras via skattsedel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-02 Anmäld: 2005-05-09 Besvarad: 2005-05-17 Sista svarsdatum: 2005-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.