Utvecklingstid

Interpellation 2019/20:111 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringen ska under 2020 införa utvecklingstid. Reformen påminner om det tidigare ledighetsexperimentet friår, som avskaffades 2007 av alliansregeringen. Fullt friska människor fick i mitten av 2000-talet utöva rekreation för miljardkostnader för svenska skattebetalare. Nu ska en ny variant införas fast med mer inslag av kompetensutveckling. 200 miljoner kronor avsätts under 2020 för att därefter femdubblas till år 2022. Detta samtidigt som arbetslösheten stiger i Sverige. Regeringens viktigaste vallöfte 2014 var att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet den 1 januari 2020, men utvecklingen har gått åt rakt motsatt håll.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. På vilket sätt bidrar ett friår/utvecklingstid till att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet den 1 januari 2020?
  2. Vilka yrkesgrupper bedömer ministern kommer att komma i beaktande för utvecklingstid?
  3. Vilka yrkesgrupper bedömer ministern kommer inte att kunna ansöka om utvecklingstid beroende på kompetens, erfarenhet med mera hos den person som ska ersätta den som är på utvecklingstid?
  4. Räknas enbart kurser som är studiemedelsberättigade eller kommer även bristyrkeskurser upphandlade av Arbetsförmedlingen att vara aktuella för deltagare som genomgår utvecklingstid?
  5. Bedömer ministern att målet om EU:s lägsta arbetslöshet är möjligt för Sverige att nå till den 1 januari 2020?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)