Utvecklingsåret

Interpellation 2019/20:48 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringen har inom ramen för januariöverenskommelsen föreslagit ett återinförande av friåret i omdöpt form, numera kallat utvecklingsår, till en kostnad av ca 1 miljard.

Satsningen har tidigare kritiserats av forskare, experter, institut och remissinstanser. I tider av eskalerande gängkriminalitet och otrygghet väljer januariöverenskommelsens partier att satsa dubbelt så mycket på friåret som på polisen.

Enligt regeringen ska de som kommer i åtnjutande av friåret kunna studera för att kompetensutveckla sig. Övriga studerande i samhället, som ej har av skattebetalarna finansierad ledighet, är ju hänvisade till studiemedelssystemet och dess regler för återbetalning av avbrutna eller icke fullgjorda studier.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Kommer ministern att verka för att samma regler ska gälla för utvecklingsåret som för alla övriga studerande i Sverige vad gäller krav på återbetalning för avbrutna eller icke fullbordade studier?
  2. Om svaret på ovanstående fråga är nej: Anser ministern att det är rättvist gentemot alla övriga som dels inte får sin studieledighet finansierad av skattebetalarna, dels även omfattas av återbetalningsskyldighet för avbrutna eller icke fullbordade studier, och hur ska det hanteras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-15 Anmäld: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)