Utvecklingen i Venezuela

Interpellation 2018/19:4 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Venezuelas folk skulle kunna ha goda förutsättningar att utveckla välstånd och demokrati, men de har drabbats av förödande politisk misskötsel genom åren. Den senaste utvecklingen började under Hugo Chavez men toppas nu av Maduroregimens totala övergrepp på den enda legitima institutionen i Venezuela, landets valda nationalförsamling.

Med fängslande av oppositionen och  parlamentariker i fängelse förhindrade att verka har demokratin fängslats. Maduro dirigerar och förtrycker med hot, fängslande och övergrepp mot alla som inte fogar sig i regimens övergrepp på demokratin och folket. Det råder i dag ingen tvekan om att det som nu händer i Venezuela utgör ett hot mot fred och säkerhet i regionen. Maduroregimens agerande måste tydligt fördömas och bör bli föremål för säkerhetsrådets tydliga agerande.

Sverige måste klart markera sitt stöd för alla fredliga frihetskämpar samt fördöma regimen. Stödja de som i dag kämpar för att återupprätta mänskliga rättigheter och den demokratiskt valda nationalförsamlingen. Sverige måste tydligt markera sitt stöd för internationell rättvisa då det inte finns något fungerande rättsväsen i Venezuela. Sverige måste tydligt kräva att de politiska fångarna släpps och att den valda nationalförsamlingens fulla konstitutionella kapacitet återupprättas. Detta som en grund för att kunna finna en politisk lösning framåt. Sverige måste också klargöra att Nicolas Maduro inte kan erkännas som legitim och i samarbete med EU vidta ytterligare åtgärder mot regimen samt fullt ut stödja kravet på att ICC aktivt driver på processen för rättvisa gällande möjliga brott mot mänskligheten i Venezuela.

Med hänvisning till detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Vilka initiativ har ministern tagit i FN, EU och bilateralt med Limagruppen för att öka pressen på Maduroregimen att sluta fängsla demokratin?
  2. Anser ministern i likhet med till exempel Limagruppen att Maduro inte är Venezuelas legitima president?
  3. Stöder ministern kravet på att ICC driver på undersökningar för att kunna nå rättvisa i fråga om eventuella brott mot mänskligheten? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-01-23 Överlämnad: 2019-01-23 Anmäld: 2019-01-24 Sista svarsdatum: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-15
Debatt (10 anföranden)