utrikesfödda och folkhälsan

Interpellation 2002/03:47 av Linna, Elina (v)

av Linna, Elina (v)

den 22 november

Interpellation 2002/03:47

av Elina Linna (v) till statsrådet Morgan Johansson om utrikesfödda och folkhälsan

Statens folkhälsoinstitut redovisade under hösten en rapport om folkhälsoläget för utrikesfödda svenskar. Syftet var att ge en bild av invandringen till Sverige från andra världskriget och att beskriva hälsan hos några av de berörda invandrargrupperna. Rapporten visar att flera stora invandrargrupper i Sverige visar betydande överrisker för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar, kranskärlssjukdomar och psykisk ohälsa jämfört med svenskfödda.

Sambanden mellan etnicitet och ohälsa är komplexa men gemensamt uppvisas ändå en tydlig bild av att utsatthet och social tillhörighet i kombination med etnicitet påverkar hälsan. Allvarligt är att stora grupper av de utrikesfödda inte är sysselsatta i studier eller arbete. Det är ytterligare en faktor som ökar risken för ohälsa.

Bland invandrargrupperna dominerade de finska invandrarna när det gällde psykisk ohälsa; finska invandrare är dessutom den största gruppen utrikesfödda i Sverige. Min uppfattning är att detta är särskilt allvarligt då vi ofta negligerar de finska invandrarna som grupp på grund av att vi anser att de kommer från ett grannland med likartad kultur och bakgrund. Det finns därför inte en naturlig beredskap i vården och i samhället för dessa invandrares speciella situation.

Min fråga till statsrådet är:

1.Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra folkhälsan bland de utrikesfödda svenskarna?

2.Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att förbättra den sverigefinska minoritetens hälsa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-11-22 Anmäld: 2002-11-26 Besvarad: 2002-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)