Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser

Interpellation 2008/09:214 av Lindestam, Åsa (s)

av Lindestam, Åsa (s)

den 17 december

Interpellation

2008/09:214 Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den 9 oktober 2008 beslutade regeringen om direktiv för en utredning om hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska behållas respektive förbättras.

Det är viktigt att säkerställa en hög helikopterförmåga både för Sveriges insatsförsvar och för internationella insatser. Utredningen ska bland annat titta på hur man kommer till rätta med de negativa effekterna av de nya helikoptersystemens många leveransförseningar.

På frågestunden i riksdagen den 11 december uppmärksammade jag försvarsministern på att riksdagen i och med propositionen Ett fortsatt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan beslutar om att sända Medevac-helikoptrar till Afghanistan men att dessa helikoptrar inte kommer att levereras under den tid som mandatet gäller. Detta är en märklig ordning.

Helikopterförmågan har länge varit ett sorgebarn och därför är denna utredning mycket angelägen. Det är viktigt att få svar på hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska förbättras. Vilken organisation, dimension och helikopterpark bör vidmakthållas?

Den 31 december 2009 ska enligt direktiven en delrapport redovisas om helikopter 4-systemet, och slutrapporten ska lämnas den 1 december 2009. Jag har förstått att någon utredare trots detta ännu inte utsetts.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern varför han inte sett till att någon utredare utsetts samt vilka konsekvenser han bedömer att detta innebär för Försvarsmaktens helikopterförmåga.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Besvarad: 2009-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)