Utredningen om allmännyttan

Interpellation 2007/08:755 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:755 Utredningen om allmännyttan

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Utredningen om allmännyttans villkor har nu överlämnat sitt betänkande EU, allmännyttan och hyrorna. Enligt utredningen strider de kommunala bostadsföretagen mot EG-rättens statsstödsregler om att de kommunala bostadsföretagen måste bete sig på samma sätt som motsvarande privata marknadsaktörer, det vill säga på lång sikt sträva efter så hög vinst som möjligt.

Utredningen presenterar två alternativa lösningar. Den första är ett självkostnadsalternativ som enligt utredaren har små chanser att bli godkänt av EU-kommissionen. Den andra är helt affärsmässig och innebär att kommunen ska agera som en marknadsekonomisk investerare. Båda ligger långt från det system vi har i dag. Anledningen till att kommunerna har bostadsföretag är att de spelar en viktig roll i bostadsförsörjningen, men utredaren har inte haft den utgångspunkten. Såväl Hyresgästföreningen som Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit en tredje modell. Deras förslag bygger på affärsmässighet utan vinstmaximering. För att införa en tredje modell kommer regeringen att behöva åberopa EG-rättens undantagsregel om allmännyttiga tjänster.

Utredningen föreslår även införande av så kallad efterfrågestyrd hyra. I praktiken innebär det att hyrorna höjs i bostadsområden där det krävs flerårigt köande för att få en bostad medan hyrorna i bostadsområden med stora vakanser på sikt ska kunna bli lägre. Inflationen inräknad innebär det att hyreshöjningar ska bli ca 5 procent årligen. På tio år kan det innebära en hyreshöjning på 62 procent, och enligt utredaren själv skulle det på lång sikt kunna innebära att människor får lämna sina hem för att de inte har råd att bo kvar. Efterfrågestyrd hyra är ingen EU-fråga, utan detta beslutar vi om själva i Sverige.

Enligt en ny undersökning som Länsförsäkringar har gjort har 29 procent av de tillfrågade stockholmarna sagt att de inte klarar av hushållsekonomin om kostnaden ökar med 2 000 kronor i månaden eller att man blir av med samma belopp. Då skulle man tvingas att flytta till ett billigare boende. Värst är det för ensamstående med barn. För dessa människor skulle utredningens förslag på höjda hyror i attraktiva områden således sannolikt innebära att de tvingades flytta från sina hem.

1. Avser statsrådet att säkerställa att människor inte ska tvingas flytta från sina hem på grund av de höjda hyror som förslaget på efterfrågestyrd hyra skulle innebära?

2. Avser statsrådet att åberopa EG-rättens undantagsregel om allmännyttiga tjänster och på så vis ta strid för de kommunala bostadsföretagens viktiga roll för bostadsförsörjning och integration?

3. Hur avser statsrådet att agera för att byggandet av hyresrätter ska öka utan att hyrorna stiger till nivåer där hyresgästerna inte klarar av boendekostnaderna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-13
Debatt (8 anföranden)