Utredning om 100 procent förnybar energi

Interpellation 2012/13:204 av Nordin, Lise (MP)

av Nordin, Lise (MP)

den 17 januari

Interpellation

2012/13:204 Utredning om 100 procent förnybar energi

av Lise Nordin (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Strax innan jul mottog miljöminister Lena Ek Naturvårdsverkets underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Underlaget saknade dock det viktigaste framtidsperspektivet – hur Sveriges energisystem kan bli hållbart, det vill säga bestå av 100 procent förnybar energi.

Sverige har mycket goda förutsättningar att energieffektivisera och bygga ut den förnybara energin. Allt fler politiker, företag och organisationer anser att Sverige likt Danmark borde anta ett mål om 100 procent förnybar energi.

Det finns redan i dag flera oberoende studier som visat hur Sverige kan ställa om energisystemet till 100 procent förnybart. Men förvånande nog har det hittills aldrig gjorts någon statlig utredning om hur detta kan ske på bästa sätt. Både i och utanför riksdagen har förslag förts fram om att Energimyndigheten bör ges uppdraget att utreda hur ett helt förnybart energisystem kan nås.

Energimyndighetens förre generaldirektör Tomas Kåberger fastslog den 3 september 2012 i Dagens Industri: Svensk förnybar energi kan stå för mer än 100 procent av Sveriges elanvändning mellan 2020 och 2030 och kanske redan 2030 mer än 100 procent av all svensk energianvändning.

Även nuvarande generaldirektör Erik Brandsma ser framtiden i den förnybara energin. Han säger i en intervju i Energivärlden nr 5 2012: Både i Storbritannien och Finland drar industrin sig tillbaka från sina tidigare ambitioner inom kärnkraft. Vi arbetar för ett hållbart energisystem, och jag tycker faktiskt inte att kärnkraft är en del av ett sådant system. I stället är det förnybara energislag som måste växa i framtidens energisystem.

När Energimyndighetens egen generaldirektör alltså menar att kärnkraften inte hör hemma i ett hållbart energisystem blir det extra intressant att läsa regeringens vision som beskrivs i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163):

År 2050 har Sverige en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

För att energiförsörjningen ska bli hållbar är det nu hög tid att ta sikte mot 100 procent förnybar energi. Sverige står inför ett vägval. Dagens kärnkraftverk börjar bli gamla och det är hög tid att planera för den elproduktion som ska ta vid när reaktorerna snart måste börja avvecklas av åldersskäl. Miljödepartementet ska under våren arbeta med de följduppdrag som behöver komplettera Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050. Det är hög tid att låta utreda ett helt förnybart energisystem.

Avser miljöministern att låta utreda hur Sverige kan nå 100 procent förnybar energi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-17 Anmäld: 2013-01-17 Svar fördröjt anmält: 2013-01-30 Besvarad: 2013-02-15
Debatt (7 anföranden)