Utredning av strandskyddet

Interpellation 2019/20:82 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I somras tillsatte regeringen en ny utredning för att reformera strandskyddet. Med anledning av det vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vill ministern att det ska byggas mer eller mindre i de områden som i dag omfattas av strandskydd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-15
Debatt (14 anföranden)