Utpekandet av fattiga barn

Interpellation 2013/14:201 av Johnsson, Peter (S)

av Johnsson, Peter (S)

den 4 december

Interpellation

2013/14:201 Utpekandet av fattiga barn

av Peter Johnsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Tack och lov har vi avskaffat utpekandet av fattiga barn i många sammanhang! Allt för många barn har i Sveriges historia fått stå med mössan i handen och be om ursäkt för att de existerar. När nu fattigdom breder ut sig i landet igen så kommer välgörenheten som ett brev på posten. Barnen är och blir tillräckligt medvetna om familjens situation ändå utan att behöva utsättas för det offentligt.

Med förslaget om fritidscheck känns det som om vi nu backar tillbaka 50–60 år. Detta är ett klassiskt välgörenhetstänk, gåvor till de fattiga barnen i vårt land. Det kommer knappast som någon överraskning att det blir allt fler fattiga familjer i landet nu när många människor har utförsäkrats och många fler i dag får gå till det sociala för att få försörjningsstöd. En arbetslöshet på över 7 procent gör skaran som behöver försörjningshjälp än större.

Jag har följande fråga:

Anser statsrådet verkligen att en fritidscheck som riktat stöd till behövande på detta sätt är rätt väg att gå och varför är detta att föredra framför att göra det generella välfärdssystemet starkare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-12-04 Anmäld: 2013-12-04 Svar fördröjt anmält: 2013-12-12 Besvarad: 2014-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)