Utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

Interpellation 2012/13:170 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 5 december

Interpellation

2012/13:170 Utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

av Josefin Brink (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

En stor härva av handel med arbetstillstånd håller för närvarande på att rullas upp i Stockholm. Det handlar om ett antal McDonaldsrestauranger där personer från Pakistan har krävts på betalning för arbetstillstånd. Enligt polisanmälan rör det sig om summor på över 100 000 kronor per tillstånd, pengar de pakistanska arbetarna tvingats betala av från sin lön till de restaurangchefer som sålt tillstånden till dem.

Härvan på McDonalds är dess värre inte den första som rör exploatering av arbetskraftsinvandrare sedan regeringens och Miljöpartiets nya regelverk trädde i kraft år 2008. Det finns gott om dokumentation av hur utländska arbetare lurats hit under falska premisser och utnyttjats på det mest skamliga sätt. Årligen rapporterar medierna om bärplockare som tvingas jobba orimligt långa arbetspass, inkvarteras i hälsovådliga lokaler och luras på delar av eller hela sin lön.

Hotell- och restaurangfacket har avslöjat ett stort antal fall där arbetskraftsinvandrare jobbade på krogar i Stockholm för löner långt under de som utlovats vid ansökan till Migrationsverket. Liknande missförhållanden rapporteras regelbundet från byggsektorn, städbranschen, lantbruket och transportsektorn för att bara nämna några exempel.

Varningssignalerna är många och tydliga om att en parallell arbetsmarknad för utländska medborgare med löner och villkor som står i strid med både lagar och avtal håller på att växa fram. Det är en oacceptabel situation för de direkt drabbade och i förlängningen ett hot mot villkoren på hela den svenska arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra exploatering av arbetskraftsinvandrare i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-05 Anmäld: 2012-12-05 Svar fördröjt anmält: 2012-12-12 Sista svarsdatum: 2012-12-19 Besvarad: 2012-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.