Utlysning av arbeten för utländska medborgare

Interpellation 2015/16:657 av Christian Holm Barenfeld (M)

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nu har beslut fattats i det uppmärksammade fallet med Syed Latif som nekas arbetstillstånd och därför ska utvisas efter prövning i migrationsdomstolen.

Det till synes mycket orimliga beslutet är orsakat av att han hittat sitt jobb via sociala medier, nämligen via nätverket Linked In. Då jobbet inte utannonserats via Arbetsförmedlingen anses det att andra arbetstagare därmed inte i tillräcklig omfattning har kunnat ta del av annonseringen.

Beslutet ter sig mycket märkligt då Linked In har miljoner användare i Sverige, men också i övriga EU. Med flera hundra miljoner användare världen över är det en av de mest besökta webbsidorna i världen.

Migrationsverket har som policy att arbetstillstånd för arbeten som inte har utannonserats via EU:s databas endast kan meddelas om jobbet utannonserats på ett likvärdigt sätt som om det hade varit utlyst via Arbetsförmedlingen, vilket de inte anser LinkedIn lever upp till.

Det förefaller vara fallet att Migrationsverkets policy inte till fullo är i takt med tiden och jag är personligen inte övertygad om att Arbetsförmedlingen är det enda eller det bästa sättet att vare sig finna uppgift om lediga tjänster eller att söka och få ett jobb. Det kan inte vara rimligt att personer som fått ett jobb, ett jobb som dessutom utannonserats i ett medium som når ut till hundratals miljoner människor i världen varaav många bor i såväl Sverige som övriga EU, nekas arbetstillstånd i Sverige och därmed utvisas på ett sådant sätt som skett i fallet Syed Latif.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att verka för att regeringen öppnar för fler vägar att söka arbete på än via Arbetsförmedlingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-17 Överlämnad: 2016-05-17 Anmäld: 2016-05-18 Sista svarsdatum: 2016-06-08 Svarsdatum: 2016-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)