Utländska bärplockare

Interpellation 2012/13:469 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 31 maj

Interpellation

2012/13:469 Utländska bärplockare

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Inom kort tid är de svenska skogarna förhoppningsvis fulla av bär.

Tidigare år har det varit braskande rubriker i medierna där tredjelandsmedborgare lurats till Sverige med fagra löften om goda förtjänster.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är vilken beredskap ministern och den svenska regeringen har för att vi ska undvika att tredjelandsmedborgare luras till Sverige även kommande sommar med fagra löften om goda förtjänster.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-05-31 Sista svarsdatum: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)