Utförsäljningarnas konsekvenser för skånska jordbruk

Interpellation 2006/07:599 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 maj

Interpellation

2006/07:599 Utförsäljningarnas konsekvenser för skånska jordbruk

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vin & Sprit AB är ett av de företag som står på regeringens utförsäljningslista. Vin & Sprit är ett mycket framgångsrikt och lönsamt företag. Det är ett av världens tio största internationella alkoholdryckesföretag. År 2006 gick företaget med drygt 2 miljarder kronor i vinst och hade en avkastning på eget kapital på 22 procent. Vin & Sprit har utvecklats till ett starkt och framgångsrikt företag med just svenska staten som ägare. All produktion sker i Nöbbelöv, nära Åhus, i Skåne – där också vetet till destillatet odlas. Bolaget har en stor produktionsanläggning i Åhus med 240 anställda för den extremt framgångsrika produkten Absolut Vodka och ett destilleri i Nöbbelöv med drygt 40 anställda.

Vetet som används som råvara produceras av skånska bönder. Lantbruket levererar årligen ca 100 000 ton vete till Vin & Sprits tillverkning. Vetet odlas på 13 000 hektar åkermark av 400–500 svenska bönder. För Skånes del motsvarar användningen enligt LRF i Kristianstad 18 procent av höstveteskörden. Vin & Sprit är alltså en stor och viktig arbetsgivare i Kristianstads kommun. I regeringens utförsäljningsproposition behandlas inte de effekter en försäljning av bolaget kan få på den aktuella produktionen. Inte heller berörs konsekvenserna för skånska bönder om en ny utländsk ägare skulle besluta att flytta produktionen utomlands. Vid fabriken i Nöbbelöv får man vid tillverkningen 325 000 ton av restprodukten drank, och detta är ett viktigt fodermedel inom animalieproduktionen. Dranken köps av såväl svinproducenter som mjölkproducenter och nötköttsproducenter. Totalt delar 350 kunder på 325 000 ton drank per år. Då regeringen i sin proposition inte redovisat några som helst konsekvensanalyser eller några rationella eller ekonomiska skäl till att Vin & Sprit AB nu måste säljas är mina frågor till statsrådet följande:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa fodermedlet drank till jordbrukarna inom animalieproduktionen?

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa ett öppet kulturlandskap även efter en utförsäljning av Vin & Sprit AB?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Besvarad: 2007-06-11