Utförsäkringar

Interpellation 2013/14:322 av Eneroth, Tomas (S)

av Eneroth, Tomas (S)

den 28 februari

Interpellation

2013/14:322 Utförsäkringar

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Sedan de borgerliga partierna förändrade sjukförsäkringen har över 75 000 personer utförsäkrats eller tvingats att lämna sjukförsäkringen – inte för att de har blivit friska, utan för att de passerat en administrativ tidsgräns. I medierna har vi kunnat läsa om svårt sjuka personer som hänvisats till Arbetsförmedlingens jobbcoacher i stället för att få rehabilitering och stöd. Och från anhöriga, läkare, socialsekreterare, kyrkor och fackliga företrädare får vi återkommande beskrivningar av hur långvarigt sjuka drabbas. Fackförbundet Kommunal redovisade exempelvis hur deras utförsäkrade medlemmar drabbades ekonomiskt – över en tredjedel förlorade mer än 5 000 kronor i månaden!

Regeringens tro på att försämrade försäkringar innebär att fler återkommer i arbete har motbevisats återkommande. Sjuktalen ökar stadigt och är nu i nivå med vad som rådde före införandet av rehabiliteringsgarantin. Trots det minskas resurserna till rehabilitering och anslagen till företagshälsovården skärs ned med 90 procent. Och utförsäkringarna fortsätter 

Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förhindra ytterligare utförsäkringar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-28 Anmäld: 2014-02-28 Besvarad: 2014-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)