Uteblivna effekter av jobbskatteavdraget

Interpellation 2009/10:33 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 16 oktober

Interpellation

2009/10:33 Uteblivna effekter av jobbskatteavdraget

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har under hela sin regeringsperiod sänkt skatterna, mest till dem som tjänar mest. Anledningen har påståtts vara att det ska ge fler jobb. Skatterna ska framför allt sänkas så att nya jobb ska växa fram. Syftet har enligt regeringen varit att jobben ska bli fler.

Fakta visar det rakt motsatta nämligen att jobben blir färre, arbetslösheten ökar och sysselsättningsgraden sjunker.

Fakta visar också att Sverige klarat jobbkrisen sämre än andra jämförbara länder.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att genomförda skattesänkningar ska få avsedd effekt för fler jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-10-16 Anmäld: 2009-10-19 Svar fördröjt anmält: 2009-11-05 Besvarad: 2009-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)