Utbyggnaden av laddstationer

Interpellation 2019/20:326 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringens flaggskeppsreform inom klimatpolitiken, Klimatklivet och ladda hemma-stödet (numera ladda bilen-stödet), har fått stor kritik från sådana expertmyndigheter som Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen för att vara ineffektiv. Även Svenska Dagbladet har granskat Klimatklivet i en uppmärksammad artikelserie som publicerades i början av året och kan nu även i praktiken visa på att Klimatklivet varit ineffektivt.

SvD:s granskning visar att stödet, som framför allt går till bostadsrättsföreningar där det inte finns speciellt många elbilar, är mycket ineffektivt och att det främst används för att öka fastighetspriset.

För att förbättra möjligheterna för elbilar samt deras attraktivitet framöver är det framför allt publika laddstationer som kommer att vara avgörande för om elbilar ska slå igenom.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att öka takten i utbyggnaden av fler publika laddstationer? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-02-11 Överlämnad: 2020-02-12 Anmäld: 2020-02-13 Återtagen: 2020-02-24 Sista svarsdatum: 2020-03-04