Utanförskapet i IT-samhället

Interpellation 2006/07:680 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 21 augusti

Interpellation

2006/07:680 Utanförskapet i IT-samhället

av Monica Green (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sverige har hög IT-mognad. Bredbandsutbyggnaden, hem-pc-reformen och ITIS, det vill säga IT i skolan, har varit några av våra framgångsrecept.

Med den nya tekniken underlättas och berikas enskildas liv. Vi kan beställa tid, handla, deklarera, umgås med vänner, betala räkningar, boka biljetter och söka kunskap i världens alla bibliotek – blixtsnabbt i vårt eget hem.

För många företag gör den nya tekniken att verksamheten kan anpassas efter människornas önskemål om arbetstider och bostadsort med mera och fler får tillgång till en bättre service. Den bästa läkaren kan analysera röntgenbilderna, oavsett var i världen patienten befinner sig. En hisnande utveckling är på gång.

Men det finns fortfarande en stor del av befolkningen som står utanför. Nästan var tredje svensk kan inte chatta med vänner på webben, deklarera eller söka fakta på nätet. Uppemot en tredjedel står antingen frivilligt eller ofrivilligt utanför IT-samhället.

För dem blir det ännu svårare att ta del av den service samhället ger. Telefonköer, kö på posten, kö hos tandläkaren och vårdcentralen är verkligheten för dem som inte tar del av tjänsterna via nätet. Tillgången till IT får naturligtvis inte vara ett villkor för att kunna påverka och ta del av samhällets service. Men problemet är att många i dag utestängs av ekonomiska och andra skäl såsom tradition, kunskapsbrist med mera.

Med 24-timmarsmyndigheten kommer fler att få kontakt med myndigheter, läkare, skolor, kommuner med mera. Alla borde få den möjligheten. Näringslivet och tillväxten behöver också medvetna aktiva IT-medborgare. De som ofrivilligt står utanför IT-samhället behöver stöd för fortsatt bredbandsutbyggnad i hela landet. För andra kan det behövas folkbildning och satsning på vissa grupper.

Vad avser statsrådet att göra för att alla ska kunna ta del av IT-samhällets fördelar och tjänster och vilka initiativ kommer att tas för att säkerheten och kunskapen ska förbättras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-08-21 Anmäld: 2007-08-23 Svar fördröjt anmält: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-06