Uppräkning av skatt på bränslen

Interpellation 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD)

av Jeff Ahl (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Regeringen beslutade att höja bensin- och dieselskatten med KPI plus 2 procent från årsskiftet 2016/17. Detta innebär att de som är beroende av sin bil, framför allt på landsbygden, får det ekonomiskt svårare att transportera sig själva från hemmet till arbetet, barnens aktiviteter, affären och övrigt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet och regeringen att ändra förhållningssätt vad avser omräkning av koldioxid- och energiskattesatser på bränslen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-26 Överlämnad: 2017-04-28 Anmäld: 2017-05-02 Svarsdatum: 2017-05-09 Sista svarsdatum: 2017-05-12
Debatt (7 anföranden)