Upploppet i Rinkeby

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Måndagen den 20 februari utbröt upplopp i Rinkeby. Polisen var tvungen att skjuta verkanseld för att undkomma stenkastning när de skulle gripa en efterlyst person. Kort därefter anlades bilbränder, butiker plundrades och två personer misshandlades.

Polisen kunde inte gå in i området, då de var för få på plats. Enligt uppgifter från Dagens Nyheter stod över 20 polisbilar en kilometer bort med order om att avvakta. I stället för att ingripa lät man upploppet eskalera, med stora skador som följd.

Många Rinkebybor är med rätta upprörda över polisens passivitet. Jan Evensson, biträdande kommenderingschef i Rinkeby, beskriver själv insatsen som ett misslyckande.

Samtidigt säger statsrådet att det ”i grunden är en bra polisinsats” och att det ”kan bli lite stökigt” när polisen ingriper. Detta i en situation där polisen var tvungen att skjuta skarpt för att undkomma stenkastning, där 30–50 personer deltog i ett våldsamt upplopp, där ingen av dessa gärningsmän har gripits och där poliserna varit för få för att kunna ingripa.

Den som är bosatt i Sverige förtjänar ett fullgott skydd oavsett på vilken ort eller i vilket område man bor i. Den som bor i Sverige ska kunna vara trygg i sitt bostadsområde.

Det är uppenbart att det behövs fler poliser som kan delta i viktiga insatser. Polishuset i Rinkeby, som skulle stå klart i år, kommer nu tidigast att vara klart 2019. Det är beklagligt, eftersom det är en viktig satsning och en tydlig signal från samhällets sida.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

1. Anser statsrådet att det här i grunden var en bra polisinsats?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler poliser ska kunna delta i viktiga insatser när ordningen är starkt hotad?

3. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att återupprätta tryggheten i Rinkeby?

4. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkra att polishuset i Rinkeby kan vara färdigställt år 2019?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-24 Överlämnad: 2017-02-27 Anmäld: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-17 Sista svarsdatum: 2017-03-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)