Upphandlingskommittén och ratificeringen av ILO-konvention 94

Interpellation 2005/06:328 av Sköld Jansson, Camilla (v)

av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 29 mars

Interpellation 2005/06:328 av Camilla Sköld Jansson (v) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Upphandlingskommittén och ratificeringen av ILO-konvention 94

Upphandlingsutredningen fick i ett tilläggsdirektiv uppdrag att utreda möjligheterna för Sverige att ratificera den internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention nr 94, som handlar om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Det rör därmed de enorma volymer som upphandlas offentligt av staten, kommuner, landsting och myndigheter.

Utredningen, som nyligen presenterade sina förslag, duckar dock för ett ställningstagande i frågan och skriver att det i dagsläget får anses osäkert om en tillämpning av de krav konventionen ställer är förenliga med olika EG-regler.

Utredningen påpekar att deras konstaterande om det osäkra rättsläget ska ses som skilt från frågan om lämpligheten att ratificera konventionen. Och när det gäller lämpligheten beslutade riksdagen den 15 mars att tillkännage för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera konventionen, så att sociala krav kan ställas på leverantörer.

Detta innebär att regeringens ansvar att agera i frågan nu understryks.

Det som kan bringa klarhet i den situation som utredningen betecknar som oklar är att regeringen går vidare, ratificerar konventionen och sedan tar strid för att hävda dess giltighet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att ILO:s konvention 94 ska ratificeras?

Vilka övriga åtgärder tänker statsrådet vidta för att offentliga upphandlingar på ett effektivt sätt ska kunna bidra till värnandet av kollektivavtal och motverkande av diskriminering och dumpning av anställningsvillkor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-29 Anmäld: 2006-03-29 Svar fördröjt anmält: 2006-04-18 Besvarad: 2006-04-24