Upphandling av kompletterande aktörer i jobb- och utvecklingsgarantin

Interpellation 2007/08:807 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:807 Upphandling av kompletterande aktörer i jobb- och utvecklingsgarantin

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsmarknadsministern har vid flera tillfällen uttryckt att en mångfald av kompletterande aktörer ska stötta långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin.

Jag konstaterar att arbetsmarknadsministerns ambition går stick i stäv med hur Arbetsförmedlingens stora upphandling av kompletterande aktörer har hanterats.

Ett enda företag tog storslam i denna upphandling – ett avtal som kan vara värt långt över 100 miljoner kronor eller motsvara 70 procent av verksamheten. Andra offererande aktörer har överklagat beslutet, vilket innebär en långdragen process som drabbar de långtidsarbetslösa.

Regeringens förhoppning om att minst 10 000 långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin skulle få stöd av kompletterande aktörer för att lättare få jobb, kan nu inte infrias. På grund av att regeringen har så bråttom med att privatisera stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet, hamnar de arbetslösa i kläm. Det enda resultat som regeringen lyckats uppnå är att ersätta ett offentligt monopol med ett privat sådant. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:

Är arbetsmarknadsministern beredd att avvakta med omstöpningen av Arbetsförmedlingens verksamhet tills utvärderingar genomförts av försöksverksamheten med privata aktörer? 

Har arbetsmarknadsministern för avsikt att införa några nya åtgärder för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin när det förväntade stödet från kompletterande aktörer nu uteblir? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-31 Anmäld: 2008-08-14 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28
Debatt (7 anföranden)