Uppgifter för statliga myndigheter och försäljningen av Apoteket AB

Interpellation 2009/10:122 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 20 november

Interpellation

2009/10:122 Uppgifter för statliga myndigheter och försäljningen av Apoteket AB

av Eva-Lena Jansson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I tidning Metros upplaga måndagen den 2 november fanns en fyrsidig bilaga kallad tematidning, som var en annons från Metro Custom Publishing samt de statliga organen Läkemedelsverket, TLV, ASAB och OAB. Annonsen, som inte kan betecknas som något annat än ren och skär propaganda för utförsäljningen av Apoteket, innehöll bland annat en intervju med socialminister Göran Hägglund samt en opinionsundersökning beställd av Apoteket Omstrukturering AB (OAB). Annonsen innehöll en rad påståenden och hur man tror det kommer att bli vid en utförsäljning av Apoteket.

I en statlig utredning, 2007:107, som tillsattes av regeringen december 2006 i syfte att se över den statliga förvaltningens uppgifter och organisation kan man läsa följande: Opinionsbildning i politiskt kontroversiella frågor – i synnerhet sådana som står inför ett avgörande – bör inte vara en uppgift för myndigheter utan en fråga för politiska partier och andra intresseorganisationer.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är därför följande:

Har socialministern givit direktiv till Läkemedelsverket och TLV i syfte att myndigheterna ska opinionsbilda i samband med försäljningen av Apoteket AB?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-20 Anmäld: 2009-11-20 Besvarad: 2009-12-04
Debatt (9 anföranden)