Uppföljning av besöken på statliga museer

Interpellation 2011/12:209 av Högman, Berit (S)

av Högman, Berit (S)

den 30 januari

Interpellation

2011/12:209 Uppföljning av besöken på statliga museer

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I december fattade riksdagen ett enhälligt beslut om att en utvärdering ska göras av hur besökssiffrorna för våra statliga museer ser ut sedan den fria entrén togs bort.

Har kulturministern agerat i frågan efter riksdagens beslut?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2012-01-30 Återtagen: 2012-01-30 Anmäld: 2012-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.