Ungdomsrån och förakt mot svenskar

Interpellation 2019/20:356 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Hittills i år har det varit mer regel än undantag att det dagligen rapporterats om diverse brott mot unga, det ena värre än det andra. Misshandel, överfallsvåldtäkter och grova personrån tillhör i dag vardagens orosmoln för laglydiga svenska ungdomar runt om i landet.

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda rån mot unga under 18 år har fördubblats mellan 2016 och 2019. Förra året anmäldes hela 2 484 ungdomsrån; samtidigt finns det skäl att misstänka att mörkertalet är stort. Det nya svarta för ungdomar som växer upp i Sverige är att känna en ständigt närvarande oro. En oro som inte begränsas till risken att bara bli bestulen på sin jacka – unga vet att de riskerar att bli av med livet eller bli grovt misshandlade och förnedrade även om de gör allt för att gå rånarna till mötes.

I min roll som ungdomspolitiker har jag fått höra otaliga skräckhistorier på området från hela landet. Även om brotten de utsatts för har varierat har en sak varit konstant, nämligen deras uppfattning om att politiken gör för lite, om ens någonting alls, för att de ska få upprättelse och återfå tryggheten i sin vardag.

Trots att denna utveckling gått att skönja under en längre tid har olika regeringar hitintills inte vidtagit adekvata åtgärder. Varken för att begränsa tillväxten av unga kriminella eller för att på riktigt straffa dem som redan återfinns inom nämnd kategori.

I stället tycks regeringen och diverse förvirrade proffstyckare vara direkt oförmögna att ens förstå roten till problematiken. När statsministern på fullaste allvar beskyller Alliansens skattesänkningar för förnedringsrån mot unga vet vi att lösningarna inte ens är inom synhåll för regeringen.

Det faktum att flertalet av de berörda brotten dessutom tycks vara sprungna ur ett djupt förakt för svenskar som grupp gör knappast problemet mindre. Denna form av svenskfientlighet som tar sig utryck i grova brott riktade mot unga svenskar lär bli ett tilltagande problem om regeringen inte omgående agerar.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att stävja den ovan beskrivna utvecklingen av våldsbrott mot unga?
  2. Vad är ministerns uppfattning om orsakerna till den utveckling som beskrivits ovan, och hur har regeringen resonerat och agerat för att motverka att ett förakt mot svenskar som grupp breder ut sig?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-20 Överlämnad: 2020-02-21 Anmäld: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-13 Återtagen: 2020-03-18