Ungdomsbrottslighet och straffrabatt

Interpellation 2019/20:145 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

”Unga män sprider skräck”, ”Edgar blev knivskuren och rånad”, ”Pojke knivrånad, fick kniv tryckt mot halsen”, ”Niclas, 20, tvingades kyssa rånarens fötter”, ”Grovt rån i villa, minst en person skadad”.

Rubriker lika dessa figurerar numera dagligen i medierna. Personrånen har ökat lavinartat. I Göteborg anmäldes 530 rån 2015, och fram till september 2019 har redan 713 rån anmälts. Enligt polisens analytiker är detta en riktig ökning, det vill säga en ökning som inte beror på ökad anmälningsbenägenhet.

Ofta är det flera gärningsmän som agerar i grupp, och ofta är de unga. För dessa rånare räcker det inte att råna, utan brottsoffret misshandlas också, många gånger mycket grovt med skador för livet.

Samhället har tappat kontrollen över dessa unga grova våldsverkare. Om de grips och är under 18 år är det oftast socialtjänsten som får ansvaret för insatserna. Detta misslyckas väldigt ofta, då våldsverkarna fortsätter att begå brott efter brott.

År 2015 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande om helgavskiljning/husarrest som en ny påföljd för unga brottslingar i åldern 15–17 år. Trots att det sedan dess har gått över fyra år har regeringen inte kommit med lagförslag gällande detta.

När det gäller brottslingar mellan 18 och 21 år vill S-MP-regeringen inte avskaffa straffrabatten vid upprepad grov brottslighet, något som innebär att straffrabatten gäller vid för många brott även fortsättningsvis.

Mängdrabatten vill S-MP-regeringen inte ändra alls. Detta går bara att tolka som att regeringen anser att det är rätt att en serierånare får fullt straff endast för det grövsta brottet, 50 procent rabatt för det näst grövsta och så vidare.

Polisförbundet har gjort en undersökning bland poliser, med frågan om hur man bäst bekämpar gängkriminaliteten. Polisernas svar var att slopad mängdrabatt och slopad straffrabatt för unga kan utgöra viktiga reformer. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att minska brottsligheten bland ungdomar upp till 18 år?
  2. Varför vill ministern ge straffrabatt till myndiga återfallsförbrytare mellan 18 och 21 år?
  3. Varför anser ministern att det är rätt att ge mängdrabatt, det vill säga att straffet för varje brott blir lägre ju fler brott gärningsmannen begår?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Sista svarsdatum: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)