Ungdomars fritidssysselsättning

Interpellation 2006/07:128 av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

av Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s)

den 4 december

Interpellation

2006/07:128 Ungdomars fritidssysselsättning

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till statsrådet Nyamko Sabuni (fp)

Den tidigare socialdemokratiska regeringen aviserade i 2006 års ekonomiska vårproposition en satsning om 80 miljoner på utveckling av fritidsverksamheter och mötesplatser för ungdomar under 2007. Satsningen var tänkt att fortsätta i samma omfattning under åren 2008 och 2009.

Den nya moderatledda regeringen anger i budgetpropositionen för 2007 att man inte tänker genomföra denna satsning. Man hänvisar till att man ska satsa på integrationspolitiken.

Vi vet att många ungdomar efterfrågar en meningsfull fritid, och väldigt ofta saknar de en mötesplats.

Min fråga till statsrådet blir:

Vad avser statsrådet att göra för att stödja ungdomars fritidssysselsättning samt möjliggöra för ungdomar att få bra mötesplatser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-04 Anmäld: 2006-12-04 Svar fördröjt anmält: 2006-12-08 Besvarad: 2007-01-16
Debatt (11 anföranden)