Ungdomars alkoholvanor

Interpellation 2008/09:532 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:532 Ungdomars alkoholvanor

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Inför årets valborgsmässofirande redovisades flera undersökningar om ungdomar och alkohol. I en av undersökningarna sade åtta av tio tillfrågade att man tänkte dricka alkohol. Att flertalet ungdomar under 18 år inte hade några som helst problem med att få tag på alkohol borde göra de allra flesta riktigt oroliga. Men det är inte bara tillgången till alkohol för ungdomar som är ett problem.

Attityden från vuxenvärlden att det är helt okej att ungdomar dricker sig berusade märks på många olika sätt. Det finns föräldrar som köper alkohol och bjuder sina tonåringar eller köper ut för att ”man ska veta vad ungdomarna får i sig”. Högstadieelever tillåts ha skolavslutning med alkohol i skollokaler, och elever tillåts komma berusade till sin avslutning på gymnasiet – detta är bara några exempel på att det i Sverige har blivit accepterat att ungdomar dricker alkohol trots att man inte uppnått lagstadgad ålder.

Vi vet från andra undersökningar att unga tjejer dricker mer alkohol än tidigare och att det finns en grupp ungdomar som dricker större mängder än tidigare. Samhället måste bli bättre på att nå dem som befinner sig i riskzonen. Alkoholkonsumtionen är en central faktor när det gäller sociala problem och våld bland ungdomar. Både svensk och utländsk forskning visar på tydliga samband mellan ökat alkoholdrickande och ökad våldsbrottslighet.

Nu närmar vi oss sommaren med skolavslutningar och midsommarfirande. Det är tillfällen att fira men vi vet också att många ungdomar gör sin alkoholdebut då, om de inte redan gjort den vid valborgmässofirandet.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att motverka ungdomars höga alkoholkonsumtion?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Sista svarsdatum: 2009-06-08 Besvarad: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)