Ungas möjlighet till bostad

Interpellation 2006/07:551 av Eriksson, Birgitta (s)

av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 maj

Interpellation

2006/07:551 Ungas möjlighet till bostad

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Statsrådets bostadspolitik försvårar för unga människor att få en bostad.

Den första bostaden är oftast en hyresrätt och inte minst därför är det viktigt med nyproduktion av hyresrätter för att få ett utbud. Genom avskaffandet av den statliga bostadsbyggnadssubventionen, det så kallade räntebidraget, upphör i princip nyproduktionen av hyresrätter. Detta sker samtidigt som många hyresrätter i kommunala bolag omvandlas till bostadsrätter. Utbudet av hyresrätter kommer drastiskt att krympa framöver, inte minst i Stockholm, samtidigt som priserna på bostadsrätter och äganderätter rakar i höjden.

Ungdomar har inte de kapitalresurser och inkomster som oftast behövs för att köpa en bostad. Deras lånemöjligheter är också begränsade och det finns risk för att många unga hamnar i händerna på mindre seriösa långivare.

Många privata fastighetsägare, i synnerhet med mindre fastigheter, hyr ut sina lägenheter utifrån personliga kontakter med bostadssökande och referenser. Ungdomar är rörliga och flyttar ofta till andra orter där de inte har dessa personkontakter eller kan få referenser på orten. Detta försvårar ungdomars möjligheter att få en lägenhet i det privata hyresrättsbeståndet. En obligatorisk kommunal bostadsförmedling hade underlättat en mer opartisk och därmed rättvis fördelning av privat hyresrätt.

Mina frågor till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att öka utbudet av hyresrätter under kommande år?

Hur avser statsrådet att särskilt hjälpa unga till deras första bostad?

Hur avser statsrådet att åstadkomma en mer opartisk och rättvis förmedling av privat hyresrätt?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2007-05-23 Anmäld: 2007-05-23 Återtagen: 2007-06-04