Ungas bostadssituation

Interpellation 2006/07:125 av Larsson, Hillevi (s)

av Larsson, Hillevi (s)

den 4 december

Interpellation

2006/07:125 Ungas bostadssituation

av Hillevi Larsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den borgerliga regeringen har beslutat att dra in allt stöd till studentbostäder (genom borttaget investeringsstöd och räntebidrag). Enligt bland annat Svenska Studentbostadsföreningen blir effekten att hyrorna i planerade bostäder måste höjas rejält. En annan effekt blir att ingen kommer att våga bygga studentbostäder längre. Riskerna kommer att bli för höga.

Verkligheten för de flesta studenter i dag är att hyran utgör en mycket stor del av studiemedlet. På de flesta högskoleorter råder också fortfarande bostadsbrist. Politiken måste syfta till att underlätta för studenter att hitta ett bra boende till rimliga hyror.

Den borgerliga regeringens förslag om att dra in stödet till byggandet av studentbostäder riktar sig mot studenters möjlighet att hitta ett eget boende, hämmar utvecklingen och gör det svårare för studenter att få ekonomin att gå ihop.

Enligt uttalanden från statsrådet ska ungdomar hänvisas till ”hyrestanter” och få hyra i andra eller tredje hand. På så sätt försvåras ytterligare ungdomars bostadssituation.

Jag vill därför ställa statsrådet följande frågor:

Hur avser statsrådet att underlätta för ungdomar att få en egen bostad när den borgerliga regeringen nu slopar räntebidrag och investeringsstöd, vilket leder till högre hyror och färre bostäder för unga?

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att studentbostäder med rimliga hyror för ungdomar ska kunna byggas även utan ett statligt stöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-12-04 Anmäld: 2006-12-04 Svar fördröjt anmält: 2006-12-07 Besvarad: 2006-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)