Undermåligt vägunderhåll

Interpellation 2013/14:8 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 19 september

Interpellation

2013/14:8 Undermåligt vägunderhåll

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Företag som anlitas för att sköta vägunderhåll håller inte alltid måttet. Det kan konstateras när företag som upphandlats av Trafikverket använder så undermålig bitumen att vägarna blir som halkbanor en varm sommardag. Orsaken till att denna lågkvalitetsprodukt används är naturligtvis därför att det företag som fått upphandlingen vill pressa sina kostnader.

Trafikverket utför inte heller någon egen kvalitetssäkring av att beställt arbete är utfört. I stället ska den kontrollen göras av företaget som utfört arbetet. Det är många trafikanter som drabbas av denna ordning men kanske främst motorcyklisterna. När en motorcyklist intet ont anande kör in i ett område med detta undermåliga underhåll kan mycket väl dödsolyckor ske. Så har också skett vilket visades i tv-programmet Uppdrag granskning för några veckor sedan.

Samma förhållande gäller när potthål ska lagas. Även här har den som utfört arbete ansvaret för att kvalitetssäkra utfört arbete. Ofta leder det till att underhåll som gjorts ett år får göras om i nästa upphandling.

Jag vill nu fråga ministern följande.

Har ministern gjort det ställningstagandet att Trafikverket ska ansvara för att kontrollera att beställt arbete blir utfört?

Har ministern gjort det ställningstagandet att särskilda varningsskyltar behövs för motorcyklister i dessa fall?

Vad avser ministern göra för att komma tillrätta med situationen?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-09-19 Återtagen: 2013-09-24 Anmäld: 2013-09-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.