Underlag vid utnämning av ny generaldirektör till Affärsverket svenska kraftnät

Interpellation 2007/08:429 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 februari

Interpellation

2007/08:429 Underlag vid utnämning av ny generaldirektör till Affärsverket svenska kraftnät

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Förre försvarsministern, moderaten Mikael Odenberg, utsågs nyligen till generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät efter vad regeringen beskrivit som en extern rekryteringsprocess. Men enligt Sveriges Radios Ekoredaktions granskning visar det sig att det i själva verket var Regeringskansliet som valde ut Mikael Odenberg som kandidat till jobbet.

Den konsult, Per Brolin, som Regeringskansliet använde som hjälp vid rekryteringen säger till Ekot att han inte var med att ta fram lämpliga kandidater. Brolins insats var i stället att bedöma de två personer som Regeringskansliet hade tagit fram. Av dessa två hoppade en av och därmed fanns det endast en person kvar att bedöma, förre försvarsministern Mikael Odenberg (m).

I en intervju den 12 februari med KG Bergström, SVT, hävdade statsministern att det är ändå en stor skillnad när det har skett med en extern konsult i konkurrens med andra och där det inte är vi som har uttalat att han är mest lämpad för tjänsten.

Vid den presskonferens där näringsminister Maud Olofsson presenterade Mikael Odenberg som ny generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät berättade Olofsson att rekryteringsprocessen påbörjades i mars 2007 där vi gick igenom vilka personer som skulle kunna vara lämpliga för uppdraget som generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät. Gd till Affärsverket svenska kraftnät headhuntade vi.

Min fråga till statsministern blir därför följande:

Vilket underlag om rekryteringsprocessen hade statsministern vid regeringssammanträdet då beslut togs att utse en ny generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-03-03 Svar fördröjt anmält: 2008-03-07 Besvarad: 2008-04-08
Debatt (11 anföranden)