Tvångsinlösen av skog

Interpellation 2017/18:295 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Länsstyrelsens planer på att tvångsinlösa skogsmark i Almåsa i Krokoms kommun väckte stor oro bland de markägare som berörs av länsstyrelsens planer att omvandla marken till naturreservat. I slutet av augusti mötte landshövdingen i Jämtlands län berörda markägare. På mötet deltog riksdagsledamöter från länet, inklusive undertecknad.

Ingen ska tvingas till försäljning i det aktuella fallet och att landshövdingen har intygat detta är bra, men det har dock skapat diskussioner gällande landshövdingars mandat att ta beslut i dessa frågor.

Jag har tidigare frågat statsrådet om regeringens syn på tvångsinlösen av skogsbestånd och om äganderätten för skogsägare. Statsrådet svarade mig att ”äganderätten är grundlagsskyddad och inte ifrågasatt av regeringen”. Även om regeringen utåt sett har denna inställning är inte statsrådets svar övertygande.

Det som oroar är dels utredningen Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, dels förslag om att ge ideella föreningar och andra juridiska personer rätt att överklaga avverkningsbeslut, något som starkt skulle påverka äganderätten. Dessutom är regeringens passivitet i EU-förhandlingar oroande; den har inte tydligt värnat det svenska självbestämmandet över skogen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Hur ser statsrådet på situationer likt den i Almåsa där skogsägare har hotats att få sin skog tvångsinlöst?
  2. Hur avser statsrådet att agera för att stärka äganderätten för landets skogsägare?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-12-20 Överlämnad: 2017-12-20 Anmäld: 2018-01-16 Sista svarsdatum: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)