Turkiets medlemskap i EU och Cypernfrågan

Interpellation 1999/2000:117 av Lundström, Sten (v)

av Lundström, Sten (v)

den 26 november

Interpellation 1999/2000:117

av Sten Lundström (v) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets medlemskap i EU och Cypernfrågan

Utrikesministern har nyligen deklarerat att Sverige är motståndare till ett turkiskt medlemskap i EU. Detta med hänvisning till de omfattande och grova brotten mot mänskliga rättigheter i landet. Jag delar utrikesministerns uppfattning om att Turkiet i dag inte i tillräcklig grad respekterar mänskliga rättigheter. Turkiets författning innehåller även den starka odemokratiska drag.

Ett nej till medlemskap i EU för Turkiets del har dock en benägenhet att tolkas kategoriskt och som om en diskussion i frågan vore definitivt avslutad för överskådlig framtid. Jag misstänker att utrikesministerns hållning i frågan om Turkiets EU-medlemskap inte är av denna karaktär. Den kan dock av omvärlden tolkas på detta vis. Problemet är dock att jag saknar en politisk handlingslinje för framtiden när det gäller Turkiet.

I den allmänna debatten har synpunkten framförts att det vore angeläget att Turkiet blev medlem av EU med avseende på Cypernfrågan, som då lättare skulle kunna lösas så att Cypern åter blev enad stat.

Jag vill fråga utrikesministern:

1.Vad avser regeringen att göra när det gäller att stärka kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet med siktet inställt på ett eventuellt EU-medlemskap, som Turkiet uppenbarligen eftersträvar?

2.Vad avser regeringen att göra när det gäller att medverka till en lösning av Cypernfrågan i ljuset av ett framtida turkiskt EU-medlemskap?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-26 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 2000-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.