Turkiets invasion i norra Syrien

Interpellation 2019/20:51 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under flera år har vi i Sverige, EU och USA stöttat kurderna i kampen mot Islamiska staten (IS/Daish). Detta har resulterat i att Islamiska staten har tryckts tillbaka.

Tyvärr ser det nu ut som att Turkiet, som enligt ett flertal analytiker anses ha stöttat Daish, har fått klartecken från USA att angripa kurderna i Syrien. Detta är djupt omoraliskt. Kurderna har kämpat som allierade för att vi alla ska slippa Daish.

Turkiets invasion i norra Syrien är dock ett faktum. Kristna assyrier och syrianer samt kurder i norra Syrien riskerar att utsättas för extrem förföljelse och etnisk rensning. Det kommer att resultera i nya flyktingströmmar. Kriget kan dessutom komma att tvinga kurderna att släppa de tusentals IS-terrorister som man har internerat.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vad gör ministern och regeringen för att motverka det turkiska anfallet mot bland annat kurderna i norra Syrien?
  2. Hur agerar ministern och regeringen för att hantera de IS-anhängare och barn som är internerade i kurdiska fångläger?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-22 Sista svarsdatum: 2019-11-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)